Ενέργεια από το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενέργεια από το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΗς ΕΤΑΙΡΙΑΣ UHRIG ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  (ηλιακή, αιολική, γεωθερμία κ.α) γίνεται ολοένα  και πιο επιτακτική, καθώς μειώνει τις εκπομπές CO2 στο περιβάλλον και παράλληλα λύνει τους δεσμούς εξάρτησης μας από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία δεν είναι ανεξάντλητα . Ταυτόχρονα με την όλο και αυξανομένη χρήση των ΑΠΕ οι μηχανικοί δημιουργούν συστήματα επανάκτησης  ενέργειας στη προσπάθεια τους να εξοικονομήσουν   φυσικούς  πόρους και να μειώσουν το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Μια  τέτοια μέθοδος ανάκτησης ενέργειας είναι και η ενέργεια από τα λύματα της αποχέτευσης.

Τα νοικοκυριά καταναλώνουν φυσικούς πόρους και παράγουν CO2 για να ζεστάνουν το νερό στη καθημερινή τους χρήση( πλυντήρια ρούχων, πιάτων, μπάνιο κλπ). Το ίδιο συμβαίνει και με τα εργοστάσια ή τα επαγγελματικά κτίρια. Έχει υπολογιστεί ότι η μέση θερμοκρασία των λυμάτων που παράγουμε είναι 20°C.  Μέρος αυτής της ενέργειας μπορεί να ανακτηθεί από τα λύματα με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον. Η ανάκτηση αυτής της ενέργειας με τη χρήση αντλιών θερμότητας νέας τεχνολογίας μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 των κτιρίων μέχρι και 50%. Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι 5%των κτιρίων στην Ευρώπη  μπορούν οικονομικά  να ζεσταθούν ή δροσιστούν  χρησιμοποιώντας τα λύματα των αποχετεύσεων σαν πηγή ενέργειας.

Ήδη η Γερμανική εταιρία η UΗRIG με το πρωτοποριακό της σύστημα Therm Liner έχει καταφέρει να εφαρμόσει με επιτυχία συστήματα ανάκτησης ενέργειας από τα λύματα των αποχετεύσεων σε πολλές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης.

Το σύστημα της βασίζεται σε ένα εναλλάκτη θερμότητας κατασκευασμένο από ατσάλι μεγάλης αντοχής που τοποθετείτε στη κοίτη του αγωγού της δημοτικής αποχέτευσης. Ο εναλλάκτης αυτός  συνδέεται με αντλία θερμότητας στο εσωτερικό της κατοικίας και έτσι η ενέργεια από την αποχέτευση μεταφέρεται  και χρησιμοποιείτε για θέρμανση ή δροσισμό.

Στην Ελλάδα και ειδικά στα αστικά κέντρα, ταυτόχρονα με την επιδοτούμενη  ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα παράλληλο πρόγραμμα που να άφορα το δροσισμό ή τη θέρμανση των κατοικιών από τα λύματα της αποχέτευσης.

Δυστυχώς  για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να λυθούν  χρόνια προβλήματα  όπως αυτό της χαρτογράφησης των δημοτικών δικτύων αποχέτευσης , της αποκατάστασης τους και προστασίας του υπεδάφους από τις διαρροές των λυμάτων , τις παράνομες συνδέσεις των ομβρίων-βρόχινων  στο δίκτυο ακαθάρτων , την ύπαρξη δικτύου αποχέτευσης σε περιοχές που ακόμα υπάρχουν βόθροι και φυσικά την ύπαρξη προδιαγραφών για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα συστήματα ανάκτησης (Π.χ Διάμετρο αγωγού ≥ DIN 400).

Περιγράφουμε ουσιαστικά μια αλλαγή στο μοντέλο διαχείρισης των δικτύων ακαθάρτων η οποία  μόνο οφέλη θα μπορούσε να έχει για τον χρήστη/ καταναλωτή άλλα και την αειφόρα της οικονομίας μας.-