Σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης

Σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης

Η σύνδεση των οικιακών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων με τη κεντρική δημόσια αποχέτευση  μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί αφού και οφέλη έχει για τη περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων άλλα και γλυτώνει τους χρήστες από το «πονοκέφαλο» της εκκένωσης του βόθρου.

Παρόλα αυτά το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης δεν ελέγχεται από εμάς και πολλές φόρες λειτούργει απρόβλεπτα. Για να προστατέψουμε λοιπόν το οικιακό δίκτυο μας και κατά προέκταση και τη κατοικία μας ή  την επιχείρηση προτείνουμε μια σειρά ενεργειών.

  • Αντιπλημμυρική προστασία με τη χρήση αντεπίστροφης βαλβίδας
  • Προστατευτείτε από τις οσμές με την τοποθέτηση οσμοπαγίδας
  • Προστατευτείτε από τα ποντίκια με τη χρήση αντεπίστροφης βαλβίδας
  • Κατασκευάστε φρεάτιο έλεγχου στο πεζοδρόμιο
  • Επιμεληθείτε της κατασκευής της νέας σύνδεσης

Αναλυτικότερα:

 Αντιπλημμυρική προστασία

Το πρόβλημα

Ένα  πρόβλημα που μπορεί να εξελίχθη σε αρκετά σοβαρό, ειδικά αν υπάρχουν υπόγεια ή επίπεδα στο κέλυφος της κατοικίας μας χαμηλότερα από το ύψος του δρόμου είναι η επιστροφή υδάτων από το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης. Το κεντρικό δίκτυο επιστρέφει λύματα προς το δίκτυο μας α) είτε γιατί δημιουργείτε φραγή της φυσικής του ροής (βούλωμα),    β) είτε γιατί υπερφορτίζεται από τις παράνομες συνδέσεις όμβριων σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.

Η λύση

Για την προστασία του δικτύου μας επιλέγουμε α) την τοποθέτηση συστήματος αντιπλημμυρικής προστασίας (ανεπίστροφη βαλβίδα) και       β) Την κατασκευή ( αν κριθεί απαραίτητη από τον υδραυλικό σας) φρεατίου ανακούφισης.

H ανεπίστροφη βαλβίδα τοποθετείτε σε φρεάτιο μετά το μηχανοσίφωνο και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε τακτική επιθεώρηση

Τι πρεπει να προσέξουμε:

  • Κατά την αγορά της αντεπίστροφης, προτιμήστε μια επώνυμη μάρκα και αν έχετε τη δυνατότητα αγοράστε και αποθηκεύστε μια «γλώσσα» extra. Είναι το μοναδικό αναλώσιμο της ανεπίστροφης βαλβίδας  και η απόκτηση του θα σας γλυτώσει από την αναζήτηση του όταν μετά από χρόνια το μοντέλο που έχετε τοποθετήσει θα είναι δύσκολο να βρεθεί.
  • Συζητήστε με τον υδραυλικό σας πως θα διαχειριστείτε τα παραγόμενα από δικιά σας χρήση λύματα το χρόνο που η ανεπίστροφη βαλβίδα διακόψει την ελεύθερη ροη για να μας προστατεύσει από τα λύματα του δημοσίου δικτύου. Αν τα παραγόμενα λύματα από δική σας χρήση είναι τόσα πολλά που κινδυνεύετε να πλημμυρήσετε από αυτά, υπάρχουν οι λύσεις του   α) φρεατίου ανακούφισης με αντλία  ή β) της ανεπίστροφης βαλβίδας με σύστημα εκτόνωσης των παραγόμενων λυμάτων.
  • Η αντεπίστροφη βαλβίδα χρειάζεται, ανά διαστήματα που σχετίζονται με τη χρήση, συντήρηση. Αυτή έχει να κάνει με το καθαρισμό της «γλώσσας»/ κλαπέτου. Πρέπει λοιπόν να είναι εύκολα προσβάσιμη για συντήρηση και επιθεώρηση. Ειδικά αν βρίσκεται σε μεγάλο βάθος πρέπει οι εσωτερικές διαστάσεις του φρεατίου να είναι αρκετά μεγάλες ώστε ο συντηρητής να μπορεί εύκολα γονατίζοντας μέσα στο φρεάτιο να την προσεγγίσει.

Προστασία από τις οσμές

Το πρόβλημα

Στο κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης αναπτύσσονται ή μεταφέρονται  οσμές. Οι οσμές αυτές μπορεί να οφείλονται κυρίως σε θειώδη ή βιοαέρια. Οι οσμές μέσω των αερίων ψάχνουν συνεχεία διόδους για να εκτονωθούν ή να αναδυθούν.

Η λυση

Για να προστατέψουμε το δίκτυο μας από αυτές τις οσμές απαραίτητη ειναι η χρήση  οσμοπαγίδας, κοινώς μηχανοσίφωνo. Μηχανοσίφωνα υπάρχουν ανοικτού και κλειστού τύπου. Προτείνουμε να τοποθετείτε το μηχανοσίφωνο σε φρεάτιο εξωτερικά του κελύφους της κατοικίας και να είναι εύκολα προσβάσιμο για επιθεώρηση και συντήρηση. Τοποθετείτε πριν τη βαλβίδα αντεπιστροφής.

 

Ποντίκια- κατσαρίδες

Το πρόβλημα

Το δημόσιο δίκτυο ακαθάρτων είναι ταυτόχρονα και ένα δίκτυο μετακίνησης αρουραίων, ποντίκων και κατσαρίδων.

Η λυση

Και εδώ το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση  ανεπίστροφης βαλβίδας. Δυστυχώς τα μικρά ποντίκια και οι κατσαρίδες είναι πιθανό να περάσουν από το κλαπέτο την ώρα που αυτό ανοίγει για να  διέλθουν τα λύματα, όμως και πάλι είναι μια φραγή μεταξύ του οικιακού μας δικτύου και του δημόσιου.

Τι πρέπει να προσέξουμε:

Υπάρχουν ανεπίστροφες βαλβίδες, που προσφέρουν extra προστασία από τα ποντίκια. Αν τις  βρείτε προτιμήστε τες.

Φρεάτιο έλεγχου στο πεζοδρόμιο

Το πρόβλημα

Το οικιακό δίκτυο της αποχέτευσης μας τελειώνει στην οικοπεδική μας γραμμή δηλ.στο φράχτη μας, από εκεί και πέρα (πεζοδρόμιο) το δίκτυο είναι δημόσιο. Σε ένα βούλωμα λοιπόν η μια επιστροφή λυμάτων πως θα ελέγξουμε αν  το πρόβλημα είναι δικό μας ή του Δήμου. Αν το πρόβλημα είναι του Δήμου υπεύθυνος για την αποκατάσταση είναι ο τελευταίος ,αν το πρόβλημα είναι δικό μας, εμείς.

Η λύση

Η κατασκευή ενός φρεατίου επιθεώρησης στο πεζοδρόμιο. Από το φρεάτιο αυτό θα μπορείτε να ελέγξετε αν το βούλωμα υπάρχει στο ιδιωτικό ή δημόσιο δίκτυο. Αν ανοίγοντας το καπάκι το φρεάτιο είναι πλημμυρισμένο υπεύθυνη για τον καθαρισμό είναι η ΕΥΔΑΠ ήο Δήμος, αν όχι το βούλωμα υπάρχει στο δικό μας δίκτυο.

Επιμεληθείτε της κατασκευής της νέας σύνδεσης

Τα προβλήματα που συναντάμε κατά τη συντήρηση  των δικτύων αποχέτευσης είναι πολλά και έχουν να κάνουν πολλές φορές με την κακή κατασκευή. Ένα λάθος ή μια αστοχία στην αρχική κατασκευή μπορεί να σας ταλαιπωρήσει συστηματικά στο μέλλον. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε  είναι: εισερχόμενες στο δίκτυο ρίζες, δύσκολη πρόσβαση προς επιθεώρηση και συντήρηση, αγωγοί που έχουν «κάτσει» συμπαρασυρόμενοι από καθιζήσεις του εδάφους, οσμές που παράγονται από αστοχίες στην ορθή απόδοση κλίσης και μόνωσης στα φρεάτια.

 

Σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης